Política de privacitatKRINKE, S.L. (Des d'ara LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE) l'informa d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal sobre la seva política de protecció de dades.
Aquesta Política de Privacitat s’aplica a www.llardinfants-mickeymouse.cat. LLAR D’INFANTS MICKEY MOUSE es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat, i si introduïm canvis materials, els hi farem saber perquè puguin revisar els canvis abans de continuar utilitzant els nostres serveis. L'acte de continuar utilitzant els nostres serveis després que publiquem o comuniquem qualsevol modificació en aquesta política de privacitat significarà que està d'acord amb els canvis.

Informació que recaptem

LLAR D’INFANTS MICKEY MOUSE obté les dades personals dels Usuaris mitjançant els següents mitjans:
1. Petició d'Informació o Contacte a través dels Formularis de Contacte a www.llardinfants-mickeymouse.cat;
2. Cookies només per www.llardinfants-mickeymouse.cat

Ús de les dades personals d'Usuaris

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE comunica als usuaris, que les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer titularitat de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent emprats amb el propòsit de respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que puguin realitzar els Usuaris.
L'Usuari és l'únic responsable de les dades que faciliti a la web. En cap cas seran facilitades a tercers, i si en un futur LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE desitgés utilitzar-los per a fins diferents dels referits, l'informarem d'aquests nous fins i demanarem el seu consentiment amb caràcter previ.
LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE utilitza cookies a la seva pàgina web. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Compartir informació amb tercers

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. No compartirem informació personal, llevat que tinguem el seu consentiment exprés i que considerem de bona fe que està permès per llei o que cal revelar-la de forma raonable per complir amb un procediment judicial, incloses entre d'altres, citacions per a un judici civil o penal, ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

També podem revelar la seva informació personal a un tercer com a part de la venda d'actius de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE, d'una filial o divisió, o arran d'un canvi de control de l'empresa o d'una de les seves filials, o per preparar qualsevol d'aquests esdeveniments. Qualsevol tercer a qui transferim o venguem nostres actius tindrà dret a continuar utilitzant la informació personal i altres dades que ens proporcioni l'Usuari en la manera que disposa aquesta Política de Privacitat.

Consentiment de l’Usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics habilitats per LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE al web o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l'Usuari a través del web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L'acceptació de l'Usuari perquè les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides a l'apartat "Ús de les dades personals d'usuaris", té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

En aquest sentit, l'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE són autèntiques i es fa responsable de comunicar a LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE qualsevol modificació de les mateixes.

Seguretat

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del web.

Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. En aquest sentit, podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig de D.N.I. dirigint-se a KRINKE, S.L. amb domicili a Barcelona, carrer C/ Dolors Masferrer i Bosch 24-30, 08028 Barcelona, o bé a la següent adreça de correu electrònic: llardinfants.mickeymouse@gmail.com

Modificació de la present Política de Privacitat

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la web. En tot cas, ha d'informar prèviament als Usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l'Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Privacitat del web cada vegada que vagi a accedir-hi.

Integritat

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.